Начало PDF Печат

Сдружението “Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата” - АЕОБ е учредена през 2001 г. от юридически и физически лица,на основата на споделени професионални интереси в областта на използуването на биомасата за енергийни цели. Асоциацията за енергийно оползотворяване на биомасата е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. Асоциацията е член на Европейската асоциация за биомаса AEBIOM.


Energy Utilization Biomass Association EUBA – Bulgaria was established in 2001 from legal entity and physical persons based on their common professional interests in the field of biomass energy utilization. EUBA is legal entity with non-economic purpose for realization of activities for private aims. EUBA is a member of European biomass association - AEBIOM.

Карта Постер Пелети - България 2010/2011

Pellets Map Poster - Bulgaria 2010/2011

Настоящата карта е съставена  от АЕОБ по информация и с любезното съдействие на българските фирми производители на пелети. Тази карта ще бъде част от картата на производители на пелети от Европа и Света. Информацията за картата е открита за нови фирми, които желаят да бъдат отбелязани, като производители на пелети.

 
Асоциация за енергийно оползотворяване на биомаса, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting