Планирани мероприятия на АЕОБ, целящи постигане на публичност в обществото и държавнитe ведомства Печат

» Залагане на възможностите на биомасата в енергийната стратегия на страната в периода до 2015 г.

» АЕОБ има изградени работни контакти с Министерствата на : Енергетиката и енергийните ресурси, Околната среда и водите, Земеделието и горите , Регионалното развитие и благоустройството както и с Агенцията за енергийна ефективност и съвместно се работи за създаване на нова нормативна уредба в съответствие с водещото европейско законодателство.

» С цел формиране условия за бързо навлизане на биомасата като енергиен източник, се предвижда :
- изграждане на пилотен проект за оползотворяване на дървесните отпадъци и вършините от гората, в биогорива /пелети, брикети /
- внедряване на котелни системи за отопление , използващи такива горива
- създаване на енергийни дружества с участие на общините по региони, богати на биомаса
- разработване на национална стратегия за въвеждане в страната
на съоръжения за изгаряне на (БЕЗ "дървесната" !!!) биомаса- конструиране , производство и внос от напреднали в това отношение страни
- създаване на работна група за индикиране и използване на европейските фондове за финансиране в областта на : енергийната ефективност, алтернативните енергийни източници, екологията.
Стартира ОП - Развитие на конкурентноста на българската икономика 2007 – 2013.
По подробна информация
www.mee.government.bg

Агенция по енергийна ефективност Семинар: Оползотворяване на биомаса и слънчева енергия за отопление на жилища