АЕОБ участва в Национален дискусионен форум. Печат
Вторник, 15 Ноември 2011г. 05:56ч.

Под патронажа на Министъра на земеделието и храните на Република България г-н Мирослав Найденов в Хотел “Шератон” гр. София на 14 ноември 2011г. се проведе Национален дискусионен форум „От Отпадъци–към енергия”–Съвременни технологии, нови възможности за общините и бизнеса”. Събитието бе организирано от Български енергиен форум.
Акцентът на дискусионния форум бяха технологии, характеристики и примери за добри практики при оползотворяване на биоразградими отпадъци. Форумът имаше за цел да запознае потребителите, общините и бизнеса с широките възможности, технологиите и ефектите от енергийното оплозотворяване на биомасата и биоразградимите отпадъци предвидена в новия Закон за енергията от възобновяеми източници в България. В проведената открита дискусия по приложението на различни технологии–  предимствата и рисковете, свързани с тяхното внедряване бяха представени основните групи технологии–директно изгаряне, газификация и анаеробна ферментация.
инж. Николай Вангелов от Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ) запозна аудиторията с предлаганите в България и Европа високо технологични, ефективни и екологични съоръжения за производство на алтернативни горива и за тяхното енергийно оползотворяване.
В конференцията взеха участие представители на световно известни производители на оборудване «от отпадъци-към-енергия» от САЩ, Канада, Китай, Индия, Германия, Австрия, Украйна и други.