Семинар “Вечната зелена енергия – предизвикателства пред публично-частното партньорство. Печат
Сряда, 18 Ноември 2009г. 05:46ч.

На 17.11.2009г. в Българска стопанска камара – София се проведе технически семинар на тема „Вечната зелена енергия – предизвикателства пред публично-частното партньорство” Организатори на форума бяха БСК, Съветът на аграрните организации в България и Асоциацията за екологичен инженеринг. Акцентът в дискусията бе поставен върху възможностите за оползотворяване на дървесна биомаса за подобряване на енергийната ефективност, както и върху необходимостта от развитие на публично-частното партньорство при създаване на устойчиви енергийни общности. Примери за добри практики в това отношение сподели инж. Николай Вангелов – от Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ).· Председателят на УС на Съвета на аграрните организации в България Людмила Тодорова представи проект „Стимулиране производството на възобновяеми енергийни суровини. Развитие на енергийния сектор и нитратната директива на ЕС”, а главният директор в БСК Кирил Желязков направи презентация на тема „Микроенергетиката и енергийна ефективност – състезанието на 21-ви век”.