Изложение Технофест 2009 Печат
Петък, 27 Март 2009г. 05:38ч.

На 26.03.2009г. членове на Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ) участва в Национална Конференция „Дървесина и енергия – нови възможности в условия на криза” по време на Международното изложение за лесовъдна, горска техника и технологии - Технофорест – 2009 в Интер Ескпо и Конгресен Център – София.
Участници в конференцията бяха представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната агенция по горите, БУЛПРОФОР, браншови организации, фирми в отрасъл дърводобив и дървопреработка и университети. Особен интерес сред участниците предизвика презентацията на инж. Николай Вангелов - АЕОБ на тема „Енергийно оползотворяване на биомаса”. Представени бяха успешно реализираните проекти за енергийно оползотворяване на дървесна биомаса в Хасково и Чепеларе.