Изложение в гр. Уелс, Австрия Печат
Понеделник, 01 Март 2010г. 00:00ч.

На 01.03.2010 г. бе изложението по енергийна ефективност и ВЕИ, съпътстващо Световните дни за устойчива енергия във гр.Уелс, Австрия. Поканени са експерти по енергийна ефективност и консултанти, неправителствени организации и всички, които се интересуват от възможностите за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятия от различни сектори и организирането на европейска схема за бенчмаркинг, възможност за запознаване с новостите в тази област и договаряне с производители на такова оборудване.

Екип от експерти, представящи Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата отговаряха на всички въпроси и консултираха интересуващите се по темата на изложението, запознаваха с достиженията в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и натрупания опит. Изложението се провежда за 19 път и в него участват представители на 45 страни.