Семинар "Възможности за енергийно оползотворяване на отпадна дървесна биомаса" в Хасково Печат
Четвъртък, 19 Март 2009г. 00:00ч.

На 19 март 2009 г. в хотел "Фантазия", Хасково се проведе технически семинар “Възможности за енергийно оползотворяване на отпадна дървесна биомаса”. ЕРАТО бе съорганизатор заедно с АЕОБ, Държавна агенция по горите и Регионална дирекция по горите Кърджали.

За технологиите за производство на горива от отпадна дървесна биомаса. говореше проф. д–р Димитър Младенов - председател на Асоциацията за енергийно оползотворяване на биомаса.

Изп. директор на “ЕРАТО ХОЛДИНГ” АД инж. Красимир Станчев презентира машини и съоръжения, произвеждани от “ЗММ–Хасково“ АД в областта на дървообработването, производство на дървесни пелети и енергийни трески, както и добри практики на фирма “ЕРАТО” в производството на гориво от биомаса. Представи и опитът на фирма “ЕРАТО” в прилагането на подходи и технологии за енергийно оползотворяване на биомасата, които се прилагат в бита, публичния сектор и индустрията.

С екологични дървени къщи от цели трупи, произведени в България запозна присъстващите Атанас Ловчинов, изп. директор на Родопи пропърти ООД.

Реализирания от “ЕРАТО” проект ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ в Хасково представи инж. Николай Вангелов – мениджър “Енергийни проекти”.

Демонстрирани бяха производствени бази и лаборатории в ЗММ Хасково, Ерато Продукти ООД, Ерато Ресурс ЕООД и Ерато Лес ООД.

Презентация на Младенов-АЕОБ

Презентация на Кр.Станчев - ЗММ

Презентация на Н.Вангелов - Проект Зелена Енергия