Изложение ТЕХНОФОРЕСТ 2010 Печат
Сряда, 31 Март 2010г. 00:00ч.

БУЛПРОФОР и Агенция Булгарреклама от 23 дo 27 март 2010 г. в Интер Експо и Конгресен Център – София, за втори път в България се организираха специализирано изложение за лесовъдство, горска техника и технологии – ТЕХНОФОРЕСТ 2010.
ТЕХНОФОРЕСТ се проведе паралено с най-голямото в страната специализирано изложение за дървообработващата и мебелна промишленост - ТЕХНОМЕБЕЛ. Съпътстващ изложението бе „Национален Горскостопански семинар- 2010”. На семинара бяхо изнесини доклади по актуални теми от горскостопанската практика, като: горско стопанство; опазване на горите; сертификация на горите; публични и екосистемни функции на горите ;дървесната биомаса като ВЕИ.

На семинара председателят на УС на АЕОБ д-р инж. Димитър Младенов изнесе доклад на тема” Актуални аспекти за енергийно оползотворяване на дървесната биомаса”. Докладът предизвика интерес сред практическите деятели от горските стопанства. Редица горски стопанства проявяват интерес за изграждане на инсталации за производство на енергийни трески, пелети и брикети.

Презентация на Младенов-АЕОБ