Членове PDF Печат

Фирми членове на АЕОБ

Фирмен профил

I. Биогорива (брикети, пелети, енергийни трески, др.)

Фирма “ Ерато Ресурс” ЕООД

1. Седалище: гр. Хасково
2. Адрес: 6300 гр. Хасково, бул. Съединение №.67
3. Управител: Кирил Симеонов
4. Лице за контакти: Йордан Иванов
Телефон: +359 (38) 603 120, Факс: +359 (38) 603 121
www.erato.bg/resource; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
5. Година на регистрация: 1997
6. Предмет на дейност: Дърводобив и дървопреработване, производство на горива от биомаса /екопелети, енергийни трески, костилки, натрошени черупки от орехи, фъстък, лешник и др./, изделия от дървесина и търговия с тях в страната и чужбина.

Фирма “Джи Ти Ай Компютри” ЕООД

1. Седалище: гр.София
2. Адрес: гр.София, бул. Янко Сакъзов,№ 17
3. Управител:
4. Лице за контакти: Георги Зъбчев
Телефон: +359 (2) 91 18 28, Факс: +359 (2) 943 38 82
www.gti.bg
5. Година на регистрация: 1990 г.
6. Предмет на дейност: Оползотворяване на биомасата съобразно с нуждите и проблемите на Северозападния регион на страната. Производство на брикети от слама и дървесна суровина с производителност 400-500 kg/h. Съвместно с“Техарт Комерс” ЕООД гр. Мизия Промишлена зона, производство на пелети от слама и дървесна суровина с производителност 1000-1500 kg/h. Изграждане до юни 2008 г. на нова линия за производство на пелети от слама с производителност 4 000 kg/h. Редуциране на парниковите газове чрез използване на биомаса при производството на топлинна енергия за “Завод за хартия” АД – гр. Мизия

II. Инталации за производство на биогорива (брикет преси, пелет преси, машини за раздробяване и подготовка на суровината, бункери, транспортьори и др.)

Фирма “ЗММ Хасково” АД

1. Седалище: гр. Хасково
2. Адрес: 6300 гр. Хасково, бул. Съединение №.67
3. Управител: Димитър Кузев
4. Лице за контакти: Петър Андреев
Телефон: +359 (38) 603 060, Факс: +359 (38) 603 070
www.zmm.erato.bg; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
5. Година на регистрация: 1970
6. Предмет на дейност: От 1989 г. “ЗММ ХАСКОВО” АД насочва фирмената си политика към проектиране и производство на дървообработващи машини, основно четири-странно-фрезови машини. Конструирани са и е в редовно производство гама от шест вида дървообработващи машини. Всички машини имат сертификат CE от TUF за съответствие на изделията с европеиските директиви. Днес “ЗММ ХАСКОВО” АД разполага с необходимия конструктивен потенциал, с модерна техника за конструиране и производство. Дружеството произвежда дробилни машини тип DC 300 CM 400 за производство на енергийнии трески.През тази година ще започне производството на пелетпреси с производителност 500 и 750 kg / h.

III. Съоръжения за изгаряне на биогорива ( котли, камини, горелки и др.)

Фирма “Ерато Продукт” ООД
1. Седалище: гр. Хасково
2. Адрес: 6300 гр. Хасково, бул. Съединение №.67
3. Управител: Кирил Симеонов
4. Лице за контакти: Димитър Панайотов
Телефон: +359 (38) 603 050, Факс: +359 (38) 603 054
www.erato.bg/product E-Mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
5. Година на регистрация: 1997
6. Предмет на дейност: Производство на топлотехнически изделия: котли на твърдо гориво (пиролизни и биомаса), електрически котли, алуминиеви радиатори ,отоплителни тела, горелки, камини и др.

Фирма “Промишлена енергетика” АД

1. Седалище: гр. Ямбол,
2. Адрес: 8600 ул. "Ямболен" № 30
3. Директор: инж. Стефан Лазаров
Телефони :Директор:+359 (46) 66-22-11 ; централа:+359 (46) 68-60-11

Факс: +359(46) 66-22-21
www.prom-energo.bg
e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
4. Лице за контакти: Стефан Лазаров
5. Предмет на дейност: Производствена и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на промишлената и комунално-битовата енергетика. Повече от 30 годишните традиции на дружеството му дават възможност за работа в енергийните и топлофикационни обекти в областта на:
- изработване и ремонтно-възстановителни работи на нагревни повърхности, работещи под налягане и кондензатоотделители;
- проектиране на реконструкция, модернизация, вътрешна газификация и изграждане на нови топлофикационни обекти, доставка, монтаж и пуск на газови горивни уредби;
- сервизно обслужване на котли от промишлеността и комунално-битовия сектор;

Фирма “ЛЕСИЛМАШ-98” АД

1. Седалище: гр Силистра
2. Адрес: гр Силистра 7500, Западна промешлена зона п.к.200
3. Управител: Тихомир Борачев
4. Лице за контакти: Тихомир Борачев
Телефон: +359 (86) 821 310, Факс: +359 (86) 821 310
http://www.lesilmach98.com, E-Mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
5. Година на основаване: 1980
6. Предмет на дейност: Гама от водогрейни котли за био маси в сътрудничество и по документация на датската фирма “Овердал Кедлер”. Изнасят се за Дания. Резервни части за селскостопански машини. Самосвални кошове по френска документация. Гама от центробежни помпи за целулозно хартиената промишленост. Гама от шибърни задвижки за целулозно хартиената промишленост. Широк спектър от резервни части и тежко оборудване за целулозно-хартиената промишленост, минната индустрия и корабостроенето. “ЛЕСИЛМАШ-98” АД е експортно ориентирана фирма. Над 50% от нашите продукти се продават на международния пазар в страни с високи изисквания за качество като Полша, Дания, Германия, Англия, Франция, Румъния и др.

IV. Когенерационни системи

Други дейности свързани с оползотворяване на биомаста

Фирма “ Ерато Инженеринг” ООД
1. Седалище: 6300 гр. Хасково, бул. Съединение №.67
2. Адрес: 6300 гр. Хасково, ул. Камена № 8
3. Управител: Аднан Юсеинов
4. Лице за контакти: Аднан Юсеинов
Телефон: +359 (38) 661 876, Факс: +359 (38) 661 839
www.erato.bg/engineering; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
5. Година на регистрация: 1996
6. Предмет на дейност: Фирмата предлага: пълен инженеринг на отоплителни, водопроводни, климатични и сушилни инсталации и компоненти за тях, както в битовата сфера, така и в промишлеността. Предлаганият завършен пакет от услуги: проектиране, доставка, монтаж, гаранционен, след гаранционен сервиз и лизинг, задоволява и най-високите изисквания на крайния клиент за качество и комплектност. Фирмата активно работи върху изграждането на системи и технологии за използване на възобновяемите енергийни източници - биомасата (във всички разновидности) и слънчевата енергия.

Индивидуални членове на AЕОБ:

1. проф. д.т.н. Николай ЙОСИФОВ - Лесотехнически Университет София;
2. проф. д.т.н. инж. Петър СТАНКОВ - Технически Университет София;
3. проф. д.т.н. Христофор ВИДЕЛОВ - Лесотехнически Университет София;
4. проф. д-р инж. Иван ДОМБАЛОВ - Химикотехнологичен и Металургичен Университет София;
5. проф. д.т.н. инж. Симеон БАТОВ - Технически Университет София;
6. доц. д-р инж. Никола СТАНКОВ - Технически Университет София;
7. доц. д-р инж. Ганчо ГАНЧЕВ - Минно-геоложки Университет София;
8. доц. д-р инж. Димитър ГЕОРГИЕВ - Лесотехнически Университет София;
9. доц. д-р инж. Юлия МИХАЙЛОВА - Лесотехнически Университет София;
10. Център за енергийна ефективност ЕнЕфект - арх. д-р Здравко ГАНЧЕВ,
11. гл.ас.д-р инж. Константин Маринов- Лесотехнически Университет София;
12. гл.ас.д-р инж. Станимир Стоилов- Лесотехнически Университет София;
13. инж. Пламен ДЕНЧЕВ
14. инж. Димитър ДИМИТРОВ
15. Пламен СТОИМЕНОВ
16. Захари ШУМКОВ- управител “ Топливо” ООД ,гр. Смолян
17. инж. Румен ВИТКОВ - "Свилоза" АД , гр. Свищов.
18. инж. Валден ГЕОРГИЕВ - Институт по мелеорации и механизация;
19. инж. Ангел АНГЕЛОВ;
20. инж. Георги СТОЯНОВ; Институт по мелеорации и механизация;
21. инж. Любомир ТРИЧКОВ- Държавна Агенция по Горите ;
22. инж. Иван ЮРУКОВ

 
Асоциация за енергийно оползотворяване на биомаса, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting