Основни цели и задачи на АЕОБ: PDF Печат

Асоциацията има за цел да действа като независим форум за размяна на мнения и опит в областта на използването на биомасата за енергийни цели. .

Да осигурява международна информация и знания в областта на използването на биомасата за енергийни цели за политици и квалифицирани специалисти чрез организиране на курсове, семинари за анализи, проучвания и развитие на тази област.

Да подпомага държавните органи в създаването на нормативни актове, указания и решения.

Развитие на възобновяемитеенергийни източници, в частност на технологии за производство на енергия от биомаса.

Интегриране на нови и възобновяеми енергийни източници в енергийните системи.


Objectives:

Why was establishing the Energy Utilization Biomass Association (EUBA) required?

The initiative for the establishment of the Energy Utilization Biomass Association in Bulgaria was needed to respond the fact that Bulgaria has significant drawbacks in the biomass utilization for energy purposes. A series of reasons obstacle the development in this direction, among them: lack of normative arrangement in the field of energy production industries and ecology, insufficient popularity of bio-fuels among the ordinary citizens, experts, and the information about the producers and bio-fuel suppliers. To those reasons one can’t help adding the insufficient work for using European Programmes.

 
Асоциация за енергийно оползотворяване на биомаса, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting