Новини


АЕОБ участва в Национален дискусионен форум. PDF Печат

Под патронажа на Министъра на земеделието и храните на Република България г-н Мирослав Найденов в Хотел “Шератон” гр. София на 14 ноември 2011г. се проведе Национален дискусионен форум „От Отпадъци–към енергия”–Съвременни технологии, нови възможности за общините и бизнеса”. Събитието бе организирано от Български енергиен форум.
Акцентът на дискусионния форум бяха технологии, характеристики и примери за добри практики при оползотворяване на биоразградими отпадъци. Форумът имаше за цел да запознае потребителите, общините и бизнеса с широките възможности, технологиите и ефектите от енергийното оплозотворяване на биомасата и биоразградимите отпадъци предвидена в новия Закон за енергията от възобновяеми източници в България. В проведената открита дискусия по приложението на различни технологии–  предимствата и рисковете, свързани с тяхното внедряване бяха представени основните групи технологии–директно изгаряне, газификация и анаеробна ферментация.
инж. Николай Вангелов от Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ) запозна аудиторията с предлаганите в България и Европа високо технологични, ефективни и екологични съоръжения за производство на алтернативни горива и за тяхното енергийно оползотворяване.
В конференцията взеха участие представители на световно известни производители на оборудване «от отпадъци-към-енергия» от САЩ, Канада, Китай, Индия, Германия, Австрия, Украйна и други.

 
АЕОБ участва на международна конференция и изложение в Русия. PDF Печат

На 13-14.09.2011г., по покана на KAMI DREV Ltd., представители Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ) участваха в международната конференция и изложба TEKHNODREV Siberia – 2011 в гр. Красноярск, Руска Федерация.
Проф. Д-р Димитър Младенов – Председател на Управителния съвет на АЕОБ запозна аудиторията с опита на България в технологиите свързани с оползотворяването на генерираните дървесни отпадъци при производството на брикети, пелети и енергийни трески (чипс).
След приключване на форума по инициатива на организаторите се проведе кръгла маса, на която представителите на АЕОБ проведоха конкретни разговори с представители на руски фирми от сектор дърводобив, дървопреработване и мебелна промишленост.

 
Изложение ТЕХНОФОРЕСТ 2010 PDF Печат

БУЛПРОФОР и Агенция Булгарреклама от 23 дo 27 март 2010 г. в Интер Експо и Конгресен Център – София, за втори път в България се организираха специализирано изложение за лесовъдство, горска техника и технологии – ТЕХНОФОРЕСТ 2010.
ТЕХНОФОРЕСТ се проведе паралено с най-голямото в страната специализирано изложение за дървообработващата и мебелна промишленост - ТЕХНОМЕБЕЛ. Съпътстващ изложението бе „Национален Горскостопански семинар- 2010”. На семинара бяхо изнесини доклади по актуални теми от горскостопанската практика, като: горско стопанство; опазване на горите; сертификация на горите; публични и екосистемни функции на горите ;дървесната биомаса като ВЕИ.

На семинара председателят на УС на АЕОБ д-р инж. Димитър Младенов изнесе доклад на тема” Актуални аспекти за енергийно оползотворяване на дървесната биомаса”. Докладът предизвика интерес сред практическите деятели от горските стопанства. Редица горски стопанства проявяват интерес за изграждане на инсталации за производство на енергийни трески, пелети и брикети.

Презентация на Младенов-АЕОБ

 
Изложение в гр. Уелс, Австрия PDF Печат

На 01.03.2010 г. бе изложението по енергийна ефективност и ВЕИ, съпътстващо Световните дни за устойчива енергия във гр.Уелс, Австрия. Поканени са експерти по енергийна ефективност и консултанти, неправителствени организации и всички, които се интересуват от възможностите за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятия от различни сектори и организирането на европейска схема за бенчмаркинг, възможност за запознаване с новостите в тази област и договаряне с производители на такова оборудване.

Екип от експерти, представящи Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата отговаряха на всички въпроси и консултираха интересуващите се по темата на изложението, запознаваха с достиженията в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и натрупания опит. Изложението се провежда за 19 път и в него участват представители на 45 страни.

 
Семинар “Вечната зелена енергия – предизвикателства пред публично-частното партньорство. PDF Печат

На 17.11.2009г. в Българска стопанска камара – София се проведе технически семинар на тема „Вечната зелена енергия – предизвикателства пред публично-частното партньорство” Организатори на форума бяха БСК, Съветът на аграрните организации в България и Асоциацията за екологичен инженеринг. Акцентът в дискусията бе поставен върху възможностите за оползотворяване на дървесна биомаса за подобряване на енергийната ефективност, както и върху необходимостта от развитие на публично-частното партньорство при създаване на устойчиви енергийни общности. Примери за добри практики в това отношение сподели инж. Николай Вангелов – от Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ).· Председателят на УС на Съвета на аграрните организации в България Людмила Тодорова представи проект „Стимулиране производството на възобновяеми енергийни суровини. Развитие на енергийния сектор и нитратната директива на ЕС”, а главният директор в БСК Кирил Желязков направи презентация на тема „Микроенергетиката и енергийна ефективност – състезанието на 21-ви век”.

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Асоциация за енергийно оползотворяване на биомаса, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting